Runsten Vr2, L2005:2279, Väse 21:1 i Karlstad, Värmland
Foto av Runsten Vr2, L2005:2279
Foto av Runsten Vr2, L2005:2279
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vébjörn, hans bror.

Visa originaltolkning

uibiurn · bruþur · sin

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av rödaktig granit, 1,45 m h, 0,6 m br vid basen, 0,4 m br vid toppen (N-S) och 0,3 m tj. På den mot N vettande kanten finns en 0,9 m l runristning med 8-12 cm h runor. Stenen är flyttad till denna plats, jfr RAÄ-nr Väse 264:1 (fyndplatsen). Vid 1962 års inventering var runstenen uppställd 200 m längre Ö ut.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väse socken i Karlstads kommun (Värmlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats i ÖSÖ-sluttning av moränrygg. Invid vägkant.

2 m S om aslfalterad parkeringsficka vid landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Väse socken eller Karlstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.419083
Longitud: 13.811023
Lämnings-ID: L2005:2279
Riksantikvarieämbetets ID: Väse 21:1
Sveriges runinskrifter: Vr2 (Värmlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Värmland
Kommun: Karlstad
Socken: Väse
Riksantikvarieämbetets information: » L2005:2279