Runsten Vilundastenarna, UFv1972;172, L2017:4643, Hammarby 154:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten Vilundastenarna, UFv1972;172, L2017:4643
Foto av Runsten Vilundastenarna, UFv1972;172, L2017:4643
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Guðlaug reste (stenen) till minne av sin husbonde.

Visa originaltolkning och runtext

' koþlauh ' reisti ' afʀ ' bonta sn

' koþlauh ' reisti ' afʀ ' bonta sn

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten. Gulgrå granit, 1,6 m hög, av 0,9 m bred och 0,5 m tjock. Ristningens höjd 95 cm. Runhöjd 5-8 cm. Ristningen väl bevarad.
Dnr 7845/72: Runstenen flyttad 0,5 m åt N, rest på betryggande grund, rengjord och uppmålad. Ristningsytan orienterad mot Ö. (Ej U-numrerad).
Enligt Fornvännen 1972 hittades stenen 1971 i sitt ursprungliga läge vid exploateringen av området Vilunda-Smedby. Vid undersökningen av fyndplatsen hittades runstenens skolstenar, själva grundstenarna. Dessa återanvändes då runstenen åter restes 1972. Runstenen måste tidigt fallit omkull och sjunkit ner i marken, då den inte upptäcktes av runforskarna på 1600-talet, vilka granskat runstenar i närheten.
Rotändan är ovanligt väl tilltagen och mäter hela 1,2 m. Inga spår efter den ursprungliga uppmålningen. Enligt Fornvännen 1972 lyder inskriften:"Gudlög reste efter sin man."

Rest, rengjord och uppmålad 1972.
Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grönområde

1 m N om gångväg och 25 m V 10cg S om höghus SV hörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.513153
Longitud: 17.905375
Lämnings-ID: L2017:4643
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 154:1
Sveriges runinskrifter: UFv1972;172 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Vilundastenarna
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4643