Runsten Vilundastenarna, U293, L2017:4667, Hammarby 3:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten Vilundastenarna, U293, L2017:4667
Foto av Runsten Vilundastenarna, U293, L2017:4667
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Forkunnr och Þórir har rest dessa stenar till minne av sin fader Ketill. Må Gud hjälpa hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

' forkuþr × auk ' þurir × lata ' reisa ' steina ' þisa ' eftʀ ' faþur sn ' ketil ' koþ hi-lbi + ant ' hns '

' forkuþr × auk ' þurir × lata ' reisa ' steina ' þisa ' eftʀ ' faþur sn ' ketil ' koþ hi-lbi + ant ' hns '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 1,8 m hög, ca 1,4 m bred och ca 0,4 m tjock. Den släta inskriftssidan vätter åt Ö 25cg N. Runtecknen är 7-9 cm höga 5-10 mm breda och 1-3 mm djupt inhuggna.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Forkunn och Tore låta resa dessa stenar efter sin fader Kättil. Gud hjälpe hans ande."

Uppmålad 1972.
Skyltad 1986.
Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttning av höjdsträckning.

24 m V 5cg S om gångväg och ca 45 m V 40cg N om NV gavel av höghus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.513783
Longitud: 17.905267
Lämnings-ID: L2017:4667
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 3:1
Sveriges runinskrifter: U293 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lilla Vilunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Visäte
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Vilundastenarna
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4667