Runsten Viblestenarna, U92, L2017:9008, Järfälla 1:1 i Järfälla, Stockholm
Foto av Runsten Viblestenarna, U92, L2017:9008
Foto av Runsten Viblestenarna, U92, L2017:9008
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Knútr av Víkhús lät resa stenen och göra bron till minne av (sin) far och (hans) mor och hans bröder och (hans) syster.

Visa originaltolkning och runtext

knutr ' i uik'husum ' lit ' stain ' rita ' uk ' bro ' kira · iftiʀ ' faþur uk · moþor · uk · bryþr · sina · uk · sustur

knutr ' i uik'husum ' lit ' stain ' rita ' uk ' bro ' kira · iftiʀ ' faþur uk · moþor · uk · bryþr · sina · uk · sustur

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, h, 1,8 m, br 1,4 m, tj 0,5 m. Ristningen på V sidan.Runhöjd 7-8 cm. Stenen lutar svagt mot Ö. 33 m V 40cg S om nr 1och 16 m C om gångväg och 21 m S om SÖ hörnet av flygelbyggnadär: 2) Runsten, h 1,76 m, br 1,20 m, VNV-ÖSÖ, tj 0,75 m.Ristningen på SSV sidan. Runhöjd 10cm. Båda stenarna harflyttats, enligt olika uppgifter flera gånger. De har stått iVibble bys gärde, nr 1) (U92) sägs även ha stått vid en bro ellerett vad vid ån mellan Viksjö och Jakobsbergs folkhögskola, ditbåda stenarna flyttades år 1920 eller 1926. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park. Måttlig S-sluttning av moränbunden höjd. Tomtmark
I Jakobsbergs park.
1) Ca 28 m S Jakobsbergs huvudbyggnader S gavel, och 9 m Ö gångväg(N-S)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.425742
Longitud: 17.829397
Lämnings-ID: L2017:9008
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 1:1
Sveriges runinskrifter: U92 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vible
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Viblestenarna
Län: Stockholm
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9008