Runsten VgNOR1997;28, L1965:8981, Norra Åsarp 224:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten VgNOR1997;28, L1965:8981
Foto av Runsten VgNOR1997;28, L1965:8981
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

…fi reste stenen …

Visa originaltolkning och runtext

…ifi (:) r--sþi (:) stein (:) … …-- : e-…-…-…u…

…ifi (:) r--sþi (:) stein (:) … …-- : e-…-…-…u…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (NOR1997;28), uppgift om material och mått saknas. Påträffades 1997 i ett gravfält S om nuvarande placering (se Norra Åsarp 30:2). Enligt Helmer Gustavson kan man endast tyda "reste sten" utifrån den svårt skadade inskriften (se ATA dnr 423 2725-1998).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Åsarp socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Står idag inomhus i receptionen till Ekehagens Forntidsby (se ATA dnr 321-1760-2001).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norra Åsarp socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.032215
Longitud: 13.557505
Lämnings-ID: L1965:8981
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Åsarp 224:1
Sveriges runinskrifter: VgNOR1997;28 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Norra Åsarp
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:8981