Runsten VgNOR1997;28, L1964:501, Norra Åsarp 30:2 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten VgNOR1997;28, L1964:501
Foto av Runsten VgNOR1997;28, L1964:501
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

…fi reste stenen …

Visa originaltolkning och runtext

…ifi (:) r--sþi (:) stein (:) … …-- : e-…-…-…u…

…ifi (:) r--sþi (:) stein (:) … …-- : e-…-…-…u…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för runsten som påträffades 1997 (se ATA dnr 321-1760-2001). Förvaras nu på Ekehagens Forntidsby (se Norra Åsarp 224:1).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Åsarp socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant och trädgård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norra Åsarp socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.024223
Longitud: 13.560121
Lämnings-ID: L1964:501
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Åsarp 30:2
Sveriges runinskrifter: VgNOR1997;28 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Norra Åsarp
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:501