Runsten VgGVMV;89, L1962:4842, Husaby 44:1 i Götene, Västra Götaland
Foto av Runsten VgGVMV;89, L1962:4842
Foto av Runsten VgGVMV;89, L1962:4842
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Inristning i fragment av runsten. Fragmentet är 0,6 x 0,4 m stort och 0,1 m tjockt. På fragmentet är endast några slingor synliga men inga runor. (Se skiss av fragmentet i inventeringsboken.)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husaby socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Belägen högst upp i tornet där den är inmurad som fönsterkarm.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husaby socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.525238
Longitud: 13.379654
Lämnings-ID: L1962:4842
Riksantikvarieämbetets ID: Husaby 44:1
Sveriges runinskrifter: VgGVMV;89 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Götene
Socken: Husaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:4842