Runsten VgFv1980;238, L1964:529, Remmene 34:1 i Herrljunga, Västra Götaland
Foto av Runsten VgFv1980;238, L1964:529
Foto av Runsten VgFv1980;238, L1964:529
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… reste stenen(?) …

Visa originaltolkning och runtext

…-- × risþu × s-… …

…-- × risþu × s-… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen, fragment av, röd granit, 1,35 m lång, 0,6 m bred och 0,35 m tjock. Stenen ligger uppallad mot jordfast block och har svagt skönjbara runor och slingor på den svagt välvda ovansidan (se skissen i inventerinsbokuppslaget).
Stenen anvisad av Erik Korpås, Venevalla , Remmene.
Fragmentet är inte omnämnt i Västergötlands runinskrifter.
Enligt revideringsinventeringen 1983 är runorna numera ifyllda med röd färg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Remmene socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Småkuperad moränmark. Hagmark, betesmark.

2 m S om sämre brukningsväg (Ö-V) , 22 m Ö om gräns och 45 m VNV om gränsförgrening.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Remmene socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.052214
Longitud: 12.931174
Lämnings-ID: L1964:529
Riksantikvarieämbetets ID: Remmene 34:1
Sveriges runinskrifter: VgFv1980;238 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Herrljunga
Socken: Remmene
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:529