Runsten VgATA322-3652-2010, L1960:3183, Skalunda 50 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten VgATA322-3652-2010, L1960:3183
Foto av Runsten VgATA322-3652-2010, L1960:3183
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… sin …

Visa originaltolkning och runtext

…r : sin …

…r : sin …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (ej nedtecknad i Västergötlands runinskrifter), fragment, gnejs, 0,25 m lång och 0,15 m bred. Fragmentet påträffades vid senaste reparationen av Skalunda kyrka då korets grund justerades. Överförd från Skalunda 7:1(1).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skalunda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Sitter i korets S yttervägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skalunda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.551037
Longitud: 13.007669
Lämnings-ID: L1960:3183
Riksantikvarieämbetets ID: Skalunda 50
Sveriges runinskrifter: VgATA322-3652-2010 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Skalunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3183