Runsten Vg92, L1962:5392, Högstena 22:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg92, L1962:5392
Foto av Runsten Vg92, L1962:5392
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jarund och Ödin reste denna sten efter Assur, sin fader, en mycket god bonde.

Visa originaltolkning och runtext

: iarutr : auk : a[uþin : risþu : s… … … as]ur : faþur : sin : bunt^(a) : hrþa : kuþan :

: iarutr : auk : a[uþin : risþu : s… … … as]ur : faþur : sin : bunt^(a) : hrþa : kuþan :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 92), kalksten, 1,64 m hög, 1,38 m bred och 0,08 m tjock. Runhöjd 14-18 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Jarund och Ödin reste denna sten efter Assur, sin fader, en mycket god bonde." Uppmålad 1967.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Högstena socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenen står inne i kyrkomagasinet i SV hörnet, lutad mot väggen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Högstena socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.232497
Longitud: 13.719565
Lämnings-ID: L1962:5392
Riksantikvarieämbetets ID: Högstena 22:1
Sveriges runinskrifter: Vg92 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Högstena
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5392