Runsten Vg9, L1962:8644, Leksberg 14:1 i Mariestad, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg9, L1962:8644
Foto av Runsten Vg9, L1962:8644
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnur reste denna sten efter Olov nacke, Torkels fader.

Visa originaltolkning och runtext

× kunur : arsti : sltn : þina : iftiʀ × a-(i)b × naka × foþur ⁓ þrkls ×

× kunur : arsti : sltn : þina : iftiʀ × a-(i)b × naka × foþur ⁓ þrkls ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 9), granit, 1,75 m hög, 0,6 m bred (N-S) och 0,4 m tjock. Genomskärningsytan närmast triangulär. Runhöjd 13-16 cm. Ristningen vetter mot V. Funnen 1878 i kyrkogårdsmuren. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Gunnur reste denna sten efter Olov nacke, Torkels fader". Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Leksberg socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

24 m ÖSÖ om kyrkans absid, 0,5 m V om kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Leksberg socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683622
Longitud: 13.8135
Lämnings-ID: L1962:8644
Riksantikvarieämbetets ID: Leksberg 14:1
Sveriges runinskrifter: Vg9 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Mariestad
Socken: Leksberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:8644