Runsten Vg82, L1963:8514, Bolum 78:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg82, L1963:8514
Foto av Runsten Vg82, L1963:8514
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… reste …, en mycket(?) god …

Visa originaltolkning och runtext

… : risþi : … …a : kuþon :

… : risþi : … …a : kuþon :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 82), fragment av kalksten 0,75 m bred, 0,60 m hög och 0,16 m tjock. Runhöjd 16-18 cm. Runstensfragmentet står (löst) i Broddetorps pastoratskyrka som ligger i Bolums socken (tillhör nu Gudhems pastorat). Stenen hittades på en åker NV om ladugården, Frimansgården i Fjällåkra i Broddetorps socken. och har en lång tid utgjort trappa till ladugården. Stenen har sedan flyttats ett par gånger. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"... reste ..., en mycket (?) god ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bolum socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bolum socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.307696
Longitud: 13.609962
Lämnings-ID: L1963:8514
Riksantikvarieämbetets ID: Bolum 78:1
Sveriges runinskrifter: Vg82 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Bolum
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:8514