Runsten Vg8, L1962:4494, Hjälstad 10:1 i Töreboda, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg8, L1962:4494
Foto av Runsten Vg8, L1962:4494
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Geting(?) reste denna sten efter Germund, sin broder, e n god tägn. Gud hjälpe.

Visa originaltolkning och runtext

kitikr × risti × stin × þena × eftiʀ × kimut × bruþur × sin × þen × kuþaa × kuþ albi ×

kitikr × risti × stin × þena × eftiʀ × kimut × bruþur × sin × þen × kuþaa × kuþ albi ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 8), granit, 1,6 m hög. 0,75 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock med rombisk form. Runhöjden är 9 cm. Ristningarna vetter mot NÖ, N och SV. Runstenen påträffades 1890 i stenfoten till Hjälstads kyrkas norra mur. Stenen restes på nuvarande plats 1937 av Raä. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inrkriften: "Geting(?) reste denna sten efter Germund, sin broder, en god tägn. Gud hjälpe."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjälstad socken i Töreboda kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av låg moränrygg (N-S). Kyrkogård.

12 m. Ö om NV knuten på kyrkan och 1 m N om kyrkans vägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hjälstad socken eller Töreboda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.607524
Longitud: 14.011374
Lämnings-ID: L1962:4494
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälstad 10:1
Sveriges runinskrifter: Vg8 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Töreboda
Socken: Hjälstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:4494