Runsten Vg77, L1962:137, Eggby 59:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg77, L1962:137
Foto av Runsten Vg77, L1962:137
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Öga reste denna sten efter Asbjörn, sin son.

Visa originaltolkning och runtext

+ auka : raisti : stain : þansi : aftiʀ : osbiurn : sun : sin ×

+ auka : raisti : stain : þansi : aftiʀ : osbiurn : sun : sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 77), granit eller gnejs, 2,15 m hög, 0,55 m bred och 0,55 m tjock vid basen. Runhöjd 12-14 cm. Ristningen orienterad mot VSV. Ristningsytan är delvis skrovlig och delvis överlavad. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Öga reste denna sten efter Asbjörn, sin son." Uppmålad 1985.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eggby socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

15 m V om mitt av vapenhus och tätt S om grusgång.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Eggby socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.426237
Longitud: 13.651644
Lämnings-ID: L1962:137
Riksantikvarieämbetets ID: Eggby 59:1
Sveriges runinskrifter: Vg77 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Eggby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:137