Runsten Vg74, L1961:5935, Vinköl 4:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg74, L1961:5935
Foto av Runsten Vg74, L1961:5935
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Agute(?) reste denna sten efter Åsgöt, sin fader(?), en mycket god tägn.

Visa originaltolkning och runtext

× ak-(t)i × risti × stin × þonsi × eftiʀ × oskut × þekn [× ha]rþa + ku… …ur × sin +

× ak-(t)i × risti × stin × þonsi × eftiʀ × oskut × þekn [× ha]rþa + ku… …ur × sin +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 74), mörk granit, 2,25 m hög, 0,95 m bred (V-Ö) och 0,4 m tjock. Inskrift på det åt N ganska släta sidan. Runhöjd 10-11 cm. Ristningen består utav en enkel runslinga och ett kors. Runstenen står på sin nuvarande plats sedan 1928 och har tidigare varit inmurad i bogårdsmuren till Vinköls gamla kyrka som numera är riven. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Gute(?) reste denna sten efter Åsgöt, sin fader(?), en mycket god tägn." Uppmålad 1985.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vinköl socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grusplan. Skolgård.

12 m S om skolas husvägg samt 3 m N om åkerkant, 13 m Ö om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vinköl socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.324854
Longitud: 13.282002
Lämnings-ID: L1961:5935
Riksantikvarieämbetets ID: Vinköl 4:1
Sveriges runinskrifter: Vg74 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Vinköl
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:5935