Runsten Vg7, L1962:3692, Götlunda 39:1 i Skövde, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg7, L1962:3692
Foto av Runsten Vg7, L1962:3692
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Grim reste stenen efter Halvdan, sin frände.

Visa originaltolkning och runtext

krim · risti · stin · efti · hltan · freta · sin ·

krim · risti · stin · efti · hltan · freta · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 7), gnejs, 1,8 m hög, 0,6 m bred (S-N) och 0,5 m tjock. Runhöjd 10 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Grim reste stenen efter Halvdan, sin frände."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Götlunda socken i Skövde kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lermark. I kanten av åkermark.

2 m NV om ägogräns och 14 m SV om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Götlunda socken eller Skövde kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.534889
Longitud: 13.994264
Lämnings-ID: L1962:3692
Riksantikvarieämbetets ID: Götlunda 39:1
Sveriges runinskrifter: Vg7 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skövde
Socken: Götlunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:3692