Runsten Vg67, L1963:2279, Bjärka 7:3 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg67, L1963:2279
Foto av Runsten Vg67, L1963:2279
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Frösten gjorde detta kummel efter Tora, sin hustru. Hon var …-s dotter, bäst bland människor. Varde till en 'räte' och till en 'arg' kvinna den som hugger sönder(?) eller bryter (stenen).

Visa originaltolkning och runtext

+ fraustin + karþi + kubl · þausi + aftiʀ + þuru + kunu + sino + su … …(s) + tutiʀ bast + miþ + altum + uarþi at + rata + au^k + at arkʀi '+ kunu + saʀ + ias haukui + krus + -… + uf + briuti

+ fraustin + karþi + kubl · þausi + aftiʀ + þuru + kunu + sino + su … …(s) + tutiʀ bast + miþ + altum + uarþi at + rata + au^k + at arkʀi '+ kunu + saʀ + ias haukui + krus + -… + uf + briuti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 67), granit, 2,7 m hög, 0,45 m bred och 0,65 m tjock. Runhöjd 4-10 cm. Ristningen vätter mot V. Enligt Västergötlands runinskrifter flyttades runstenen till sitt nuvarande läge av Per Tham 1794 från Saleby kyrka där den suttit inmurad i väggen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Frösten gjorde detta minnesmärke efter Tora, sin hustru. Hon var ...-s dotter, bäst bland människor. Varde till en 'räte' och till en 'arg' kvinna den som hugger sönder(?) eller bryter (stenen)." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärka socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av höjdplatå, park.

Står 120 m N om infartsvägen till gården, i närheten av Vg 186 (Bjärka 7:1) och Vg 184 (Bjärka 7:2).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bjärka socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.285027
Longitud: 13.490752
Lämnings-ID: L1963:2279
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärka 7:3
Sveriges runinskrifter: Vg67 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Bjärka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2279