Runsten Vg6, L1963:7449, Fägre 9:1 i Töreboda, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg6, L1963:7449
Foto av Runsten Vg6, L1963:7449
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Anund och Torsten, de reste (denna) sten …

Visa originaltolkning och runtext

þair : onuntr : auk : þorstin : raistu : s… …

þair : onuntr : auk : þorstin : raistu : s… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 6), granit, 1,9 m hög vid basen 0,6 m hög vid spetsen, 0,4m bred (N-S) och nära triangulär tjocklek, 0,4 m vid ena sidan och 0,1 m vid andra. Runhöjd 11 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Anund och Torsten, de reste (denna) sten ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fägre socken i Töreboda kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag V sluttande sandmark. Huvudsakligen barrskogsområde. Skogsmark.

10 m Ö om skogväg (ca N-S) intill och Ö om dike. 9 m SSÖ om fixplats i ängshörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fägre socken eller Töreboda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.650956
Longitud: 14.133437
Lämnings-ID: L1963:7449
Riksantikvarieämbetets ID: Fägre 9:1
Sveriges runinskrifter: Vg6 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Töreboda
Socken: Fägre
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:7449