Runsten Vg59, L1963:2937, Bjärka 6:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg59, L1963:2937
Foto av Runsten Vg59, L1963:2937
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Rävning, Gälle, Brynjulv och Gävulv reste denna sten efter Fot, sin fader, en mycket god tägn. Åsa makens minne hedrat så som hustru hädanefter ej skall göra. Hjälm och Hjälle gjorde runor.

Visa originaltolkning och runtext

rifnikʀ : auk : kiali : auk : brunulfʀ : auk : kifulfʀ : satu : stin : þonsi : iftiʀ : fut : faþur : sin : harþa : kuþon : þign : sua : hifiʀ : osa : as : igi : mun : sum : kuin : ift : uir : siþon : kaurua :: hialmʀ : auk : hiali : hiaku : runaʀ ·

rifnikʀ : auk : kiali : auk : brunulfʀ : auk : kifulfʀ : satu : stin : þonsi : iftiʀ : fut : faþur : sin : harþa : kuþon : þign : sua : hifiʀ : osa : as : igi : mun : sum : kuin : ift : uir : siþon : kaurua :: hialmʀ : auk : hiali : hiaku : runaʀ ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 59), granit, 3,3 m hög, 1 m bred (NNV-SSÖ) och 0,6 m tjock. Runhöjd 10-20 cm. Ristningen vätter mot ÖNÖ. Stenen är flyttad från Norra Närene socken av P Tham på 1700-talet. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Rävning, Gälle, Brynjulv och Gävulv reste denna sten efter Fot, sin fader, en mycket god tägn. Åsa markens minne hedrat så som hustru hädanefter ej skall göra. Hjälm och Hjälle gjorde runor." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärka socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av höjdplatå, park.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bjärka socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.284523
Longitud: 13.486802
Lämnings-ID: L1963:2937
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärka 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg59 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Bjärka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2937