Runsten Vg52, L1962:4843, Husaby 45:1 i Götene, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg52, L1962:4843
Foto av Runsten Vg52, L1962:4843
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gyred lät(?) …

Visa originaltolkning och runtext

kyreþr li… …

kyreþr li… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 52), kalksten. Av runstenen är endast kvar ett fragment, 0,85x0,54 m stor, 0,08 m tjock. Runhöjd 11-13 cm. Endast 8 runtecken är synliga. På fragmentet är dessutom inristat en drake, av vilken ett huvud med mandelformat öga samt delar av kropp och ben är synliga. Runstenen förvaras i Husaby kyrkas torn och runstenen är imålad med svart. Hittad 1937 vid grävning av en grav. I tornet finns också 1 hel skafthålsyxa. 2 eggpartier av skafthålsyxor, 1 brun flintspets som är av på mitten, samt stort stycke kambrisk flinta. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Gyred lät(?) ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husaby socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Husaby kyrkas torn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husaby socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.525256
Longitud: 13.379715
Lämnings-ID: L1962:4843
Riksantikvarieämbetets ID: Husaby 45:1
Sveriges runinskrifter: Vg52 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Götene
Socken: Husaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:4843