Runsten Vg47, L1961:1130, Strö 6:2 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg47, L1961:1130
Foto av Runsten Vg47, L1961:1130
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… denna sten efter Haklång(?), sin frände.

Visa originaltolkning och runtext

… …-- [:] þansi : uft : h(k)(l)ak : mak : sin :

… …-- [:] þansi : uft : h(k)(l)ak : mak : sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 47), fragment, grå granit, 0,2-0,3 m hög och 0,8 m bred (Ö-V). Runhöjd 10-13 cm. Inskriften består av 2 rader och ett latinskt kors. Imålad med rött (1983). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... denna sten efter Haklång(?), sin frände."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strö socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränrygg. Kyrkogård.

Stenen är inmurad 0,65 m över markytan i S sidan av den västligaste av kyrktornets SV strävpelare.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Strö socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.581857
Longitud: 13.070769
Lämnings-ID: L1961:1130
Riksantikvarieämbetets ID: Strö 6:2
Sveriges runinskrifter: Vg47 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Strö
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:1130