Runsten Vg45, L1961:4156, Skalunda 6:2 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg45, L1961:4156
Foto av Runsten Vg45, L1961:4156
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<hragli> och Algisl satte denna sten efter Särle, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

: hragli : auk : alkisl : satu : stin : þesi : eftʀ : serla : faþur : sin

: hragli : auk : alkisl : satu : stin : þesi : eftʀ : serla : faþur : sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 45), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet röd granit), 1,8 m hög, intill 1,0 m bred (NÖ-SV) och 0,45 m tjock. Runhöjd 14 cm. Inskrift på den mot SÖ vettande sidan. Stenen lutar mot NV. Står mitt emot RAÄ Skalunda 6:1 (Vg 44). Påträffades i kyrkan och uttogs 1869 för att sedan resas på kyrkogården. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "hragil och Algisl satte denna sten efter Särle, sin fader."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skalunda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränkrön. Kyrkogård.

7 m NÖ om Skalunda 6:1 (Vg 44) och 2,5 m NNO om gångväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skalunda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.551175
Longitud: 13.007013
Lämnings-ID: L1961:4156
Riksantikvarieämbetets ID: Skalunda 6:2
Sveriges runinskrifter: Vg45 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Skalunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:4156