Runsten Vg40, L1961:3668, Råda 11:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg40, L1961:3668
Foto av Runsten Vg40, L1961:3668
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torkel satte denna sten efter sin son Gunne. Han stupade i striden, då kungarna kämpade.

Visa originaltolkning och runtext

+ þurkil ⁓ sati + stin + þasi + itiʀ + kuna + sun · sin + iʀ · uarþ + tuþr + i uristu + iʀ · bþiþus + kunukaʀ ×

+ þurkil ⁓ sati + stin + þasi + itiʀ + kuna + sun · sin + iʀ · uarþ + tuþr + i uristu + iʀ · bþiþus + kunukaʀ ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 40), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet mörk granit), 2 m lång, 1 m bred (=hög) vid basen och 0,6 i toppen, 0,35 m tjock. Runhöjd 8-13 cm. Inmurad liggande i kyrkväggen. Basen nu mot S. Runsidan är slät och vetter mot V. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Torkel satte denna sten efter sin son Gunne. Han stupade i striden, då konungarna kämpade." Vilket slag som omtalas är ovisst men enligt Västergötlands runinskrifter kan det röra sig om slaget vid Svolder kring år 1000 eller slaget vid Helgå 1025. Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Råda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Råda kyrka. I vapenhuset (vid långhusets S vägg), i V väggens syndligaste del (mot hörnet). Ställd på kant med runorna åt V och utåt.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Råda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.496243
Longitud: 13.092073
Lämnings-ID: L1961:3668
Riksantikvarieämbetets ID: Råda 11:1
Sveriges runinskrifter: Vg40 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Råda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3668