Runsten Vg39, L1961:2247, Rackeby 71:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg39, L1961:2247
Foto av Runsten Vg39, L1961:2247
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Trase satte denna sten efter Halvdan, sin son.

Visa originaltolkning och runtext

[þr]asi : sati : stia : þasi : ut : haftan : sun : s(i)(n)

[þr]asi : sati : stia : þasi : ut : haftan : sun : s(i)(n)

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 39), grå granit, 1,7 m hög, ca 0,8 m bred (NV-SÖ) och 0,2 - 0,3 m tjock. Runhöjd 14 cm. Inskrift på den mot NÖ vettande sidan. Stenen, som räddades av framlidne skollärare Berg, påträffades 1900 och låg i en åker. Runorna har varit fyllda med rött. Enligt folkskollärare Otto Andersson låg stenen i åkern NÖ om nuvarande platsen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Trase satte denna sten efter Halvdan, sin son"

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rackeby socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt N-sluttande moränmark, intill moränbacke, svag sluttning mot NÖ (blandskog, betesmark). Hagmark.

32 m SSÖ om dike (VSV-ÖNÖ), 5 m SV om åkerkant (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rackeby socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.566549
Longitud: 13.01786
Lämnings-ID: L1961:2247
Riksantikvarieämbetets ID: Rackeby 71:1
Sveriges runinskrifter: Vg39 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Rackeby
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:2247