Runsten Vg33, L1961:604, Mellby 18:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg33, L1961:604
Foto av Runsten Vg33, L1961:604
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gervar(?)/Gervor(?)/Groa(?) reste stenen efter Toste(?), sin son. Tora(?) förde hit stenen.

Visa originaltolkning och runtext

kʀrua : rþi : sti : fti : tusa : sun : s-n : þua : hiti : sti

kʀrua : rþi : sti : fti : tusa : sun : s-n : þua : hiti : sti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 33), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är runstenen tillverkad i grovkornig, rödflammig granit), 1,5 m hög, 0,6 m bred (Ö-V) och 0,25 m tjock. Inskrift på den mot S vettande, tämligen flata sidan. Runhöjd 9-13 cm. Nedre delen av runstenen togs ur en bro på Stommens ägor år 1870. Övre delen hittades i en stuga i Stommens trädgård. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Gervar(?) reste stenen efter Toste(?), sin son. Tora(?) förde hit stenen." 1969 restes, uppmålades och vändes stenen så att textsidan numer läses från S.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård.

5,5 m NNÖ om gårdsinfart (ÖSÖ-VNV) samt 9 m NV om grusväg (vid gårdsinfart).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.458514
Longitud: 13.0239
Lämnings-ID: L1961:604
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 18:1
Sveriges runinskrifter: Vg33 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:604