Runsten Vg32, L1962:7425, Kållands-Åsaka 2:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg32, L1962:7425
Foto av Runsten Vg32, L1962:7425
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tord och Torun reste denna sten efter Ärre, en mycket god ung man.

Visa originaltolkning och runtext

þurþr × uk : þurun × þana × risþu × stin × efti × era × alkuþan : trik

þurþr × uk : þurun × þana × risþu × stin × efti × era × alkuþan : trik

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 32) av gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är runstenen tillverkad av rödaktig granit), 1,75 m hög, 0,55 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,23 m tjock. Runhöjd 9-10 cm. Ristningsytan är vänd mot S. Runstenen upptäcktes 1874 "liggande i södra kormurens yttre vägg, inkilad i kyrkmuren" (K Torin). Innanför runslingan är bilden av en man inristad. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tord och Torun reste denna sten efter Ärre, en mycket god ung man." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kållands-Åsaka socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av välmarkerad morän- eller grushöjd belägen på odlad lerslätt. Kyrkogård.

15 m N om kyrkans nordligaste hörn, 2 m SSÖ om kyrkogårdsmuren (ÖNÖ-VSV) samt 4 m NNÖ om klockstapelns NÖ hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kållands-Åsaka socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454293
Longitud: 13.053704
Lämnings-ID: L1962:7425
Riksantikvarieämbetets ID: Kållands-Åsaka 2:1
Sveriges runinskrifter: Vg32 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Kållands-Åsaka
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:7425