Runsten Vg30, L1962:4931, Järpås 21:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg30, L1962:4931
Foto av Runsten Vg30, L1962:4931
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kanp(?)/Gap(?) och Vigman(?) satte denna sten och gjorde bro efter Tora.

Visa originaltolkning och runtext

× kabʀ × uk × uikmanr × satu × stin × þisi × uk × kaþu × bru × aftiʀ × þuru ×

× kabʀ × uk × uikmanr × satu × stin × þisi × uk × kaþu × bru × aftiʀ × þuru ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 30), av granit, 1,25 m lång och 0,55 m bred (synlig del). Runhöjd 10-15 cm. En rankornerad liljesten är inmurad i östra förstugans vägg. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Kanp(?) och Vigman(?) satte denna sten och gjorde bro efter Tora." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järpås socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Stenen är inmurad i långhusets västra gavelgrund med nederkanten i markytan, 1,6 m N om tornet.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Järpås socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376508
Longitud: 12.977619
Lämnings-ID: L1962:4931
Riksantikvarieämbetets ID: Järpås 21:1
Sveriges runinskrifter: Vg30 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Järpås
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:4931