Runsten Vg3, L1963:9543, Bällefors 3:1 i Töreboda, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg3, L1963:9543
Foto av Runsten Vg3, L1963:9543
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tumme och hans bröder reser(?) denna sten efter (sin) fader Torsten.

Visa originaltolkning och runtext

: (t)umi : auk : þiʀ : broþʀ : risi : stin : þni : haftʀ : þurstin : fauþr

: (t)umi : auk : þiʀ : broþʀ : risi : stin : þni : haftʀ : þurstin : fauþr

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 3), granit, 1,15 m hög. 0,6 m bred. (NV-SÖ) nedtill och 0,45 m bred upptill, samt 0,3-0,4 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Ristningen vetter mot SV. Stenen lutar 10° mot SV. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tumme och hans bröder resa (?) denna sten efter (sin) fader Torsten." Uppmålad 1989.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bällefors socken i Töreboda kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag N-sluttning av låg moränhöjd i lermark. Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bällefors socken eller Töreboda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.579752
Longitud: 14.081646
Lämnings-ID: L1963:9543
Riksantikvarieämbetets ID: Bällefors 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg3 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Töreboda
Socken: Bällefors
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:9543