Runsten Vg2, L1963:2234, Berga 3:1 i Mariestad, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg2, L1963:2234
Foto av Runsten Vg2, L1963:2234
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn reste denna sten … gjorde(?) denna bro efter … sin och efter Jorun(?) …

Visa originaltolkning och runtext

§A biurn : raisti : stain : þins- …---n : (k)(a)(r)(þ)(i) · bru : þisa : aftir bi… §B … sin : uuk : a-… (i)u(r)un(i) :

§A biurn : raisti : stain : þins- …---n : (k)(a)(r)(þ)(i) · bru : þisa : aftir bi… §B … sin : uuk : a-… (i)u(r)un(i) :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 2), grå gnejs, 1.25 m hög, 0.35 m bred (SSÖ-NNV) och 0.3 m tjock. Ristningen befinner sig på Ö bredsidan och N kantsidan. Runhöjd 15 cm. Runorna ifyllda med svart färg. Stenen står mitt på en sentida hög, ca 22 m i diameter och 4.5 m hög, den övre delen är avplanad, 9 m diam. Vid sidan av runstenen är ornamenterad kalkstensflisa, 1x0.3 m stor. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Björn reste denna sten ... gjorde (?) denna bro efter ... sin och efter Jorun (?) ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Berga socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag V-sluttning av moränrygg. Parkmark.

Ca 110 m VNV om herrgårdsbyggnads NV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Berga socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.747974
Longitud: 13.89816
Lämnings-ID: L1963:2234
Riksantikvarieämbetets ID: Berga 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg2 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Mariestad
Socken: Berga
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2234