Runsten Vg199, L1962:6145, Norra Lundby 5:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg199, L1962:6145
Foto av Runsten Vg199, L1962:6145
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Hjälms (…), Halvdans maka …

Visa originaltolkning och runtext

…-uisk : h---n : s(u)(n)a : liki : kuisk : hialms : kuna : halt… …-iþ : k--… k-- : urþ : bar : …

…-uisk : h---n : s(u)(n)a : liki : kuisk : hialms : kuna : halt… …-iþ : k--… k-- : urþ : bar : …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 199), rödgrå granit, 1,65 m hög, (total höjd 2,20 m), 1,28 m bred (Ö-V) och intill 0,19 m tjock. I nedre Ö delen har inskriften dolts något. Den saknade överdelen lär möjligtvis finnas i en soptipp vid vägen ca 100 m V kyrkan (som numera är en P-plats). Enligt Västergötlands runinskrifter är det inte möjligt att översätta inskriften. Bör uppmålas!

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Lundby socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

0,25 m S om kyrkvägg (Norra Lundby kyrka) och intill stengrunden, 3 m Ö 10° N om SV hörnet på kyrka, S om vapenhusets vägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norra Lundby socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.375411
Longitud: 13.620299
Lämnings-ID: L1962:6145
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Lundby 5:1
Sveriges runinskrifter: Vg199 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Norra Lundby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6145