Runsten Vg194, L1964:6078, Svenljunga 1:1 i Svenljunga, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg194, L1964:6078
Foto av Runsten Vg194, L1964:6078
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gudmund gjorde detta minnesmärke efter Ormar, sin son.

Visa originaltolkning och runtext

kuþmutr : karþi : kuml : þusi : eftiʀ : urmar : sun : si

kuþmutr : karþi : kuml : þusi : eftiʀ : urmar : sun : si

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit 2,9 m hög, 1,35 m bred (NNÖ-SSV) och 0,2-0,5 m tjock. Runhöjd 11-12 cm. Inskrift på den mot ÖSÖ vettande sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gudmund gjorde detta minnesmärke efter Ormar, sin son."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svenljunga socken i Svenljunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt sandområde. Trädgård.

0,5 m Ö om boningshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Svenljunga socken eller Svenljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.505961
Longitud: 13.128399
Lämnings-ID: L1964:6078
Riksantikvarieämbetets ID: Svenljunga 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg194 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Svenljunga
Socken: Svenljunga
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6078