Runsten Vg193, L1964:5540, Svenljunga 5:2 i Svenljunga, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg193, L1964:5540
Foto av Runsten Vg193, L1964:5540
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… denna sten efter …, Seves broder.

Visa originaltolkning och runtext

… : stin : þani : e… … bruþur : sifa

… : stin : þani : e… … bruþur : sifa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,6 m hög, 0,65 m bred (N-S) och 0,2 m tjock. Runhöjd 9-10 cm. Inskrift är på den Ö sidan. Rest på altarets plats. Påträffad 1887 i den gamla kyrkans korrundel. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"... denna sten efter ..., Seves broder."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svenljunga socken i Svenljunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack höjd.

16 m VNV om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Svenljunga socken eller Svenljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.497504
Longitud: 13.113489
Lämnings-ID: L1964:5540
Riksantikvarieämbetets ID: Svenljunga 5:2
Sveriges runinskrifter: Vg193 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Svenljunga
Socken: Svenljunga
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:5540