Runsten Vg189, L1965:7028, Länghem 104:1 i Tranemo, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg189, L1965:7028
Foto av Runsten Vg189, L1965:7028
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Styvjald(?) satte denna sten efter …

Visa originaltolkning och runtext

stifatr : sati : stin : þani : efti(r) …

stifatr : sati : stin : þani : efti(r) …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 189), granit, 1,6 m hög, 0,8-0,85 m bred (VSV-ÖNÖ) och 0,25-0,35 m tjock. Runhöjd 12-13 cm. Inskrift endast på N sidans V del. Stenen lutar något mot N. Stenen är uppställd på nuvarande plats sedan 1870 och lär ha flyttas dit från Bragnums "stora hage". Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Styvjald(?) satte denna sten efter ..." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Länghem socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats N om krön av N-sluttande moränrygg (N-S). Skogsmark (enstaka lövträd), S om hagmark.

15 m ÖSÖ om vägen Svenstorp-Sällerås, 15 m SSÖ om ängshörn och 10 m SSV om ängskant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Länghem socken eller Tranemo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.56075
Longitud: 13.195652
Lämnings-ID: L1965:7028
Riksantikvarieämbetets ID: Länghem 104:1
Sveriges runinskrifter: Vg189 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tranemo
Socken: Länghem
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:7028