Runsten Vg186, L1963:2280, Bjärka 7:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg186, L1963:2280
Foto av Runsten Vg186, L1963:2280
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sä-Önd satte stenen efter Östen. Gud hjälpe hans själ och Guds moder, helig Krist i himmelriket.

Visa originaltolkning och runtext

· seytr : sati · stein · eftiʀ · ystin · kuþ · hialbi · saul : hans : auk · kus · muþiʀ · hilakʀ · kristr · i : himin·riki ·

· seytr : sati · stein · eftiʀ · ystin · kuþ · hialbi · saul : hans : auk · kus · muþiʀ · hilakʀ · kristr · i : himin·riki ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 186), granit, 2 m hög, 1,4 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjd 9-13cm. Ristningen vätter mot NNV. Enligt Västergötlands runinskrifter flyttades denna sten av Per Tham 1798 till platsen från Timmele kyrka där den legat i kyrkogårdsmuren. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Seytr satte stenen efter Östen. Gud hjälpe hans själ och Guds moder, helig Krist i himmelriket." Uppmålad: 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärka socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av höjdplatå, park.

Står 90 m N om infartsvägen till gården, i närheten av Vg 67 (Bjärka 7:3) och Vg 184 (Bjärka 7:2).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bjärka socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.284686
Longitud: 13.490695
Lämnings-ID: L1963:2280
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärka 7:1
Sveriges runinskrifter: Vg186 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Bjärka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2280