Runsten Vg184, L1963:2888, Bjärka 7:2 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg184, L1963:2888
Foto av Runsten Vg184, L1963:2888
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gulle/Kolle reste denna sten efter sin hustrus bröder, Åsbjörn och Jule, mycket dugande unga män. Men de föll på krigståg österut.

Visa originaltolkning och runtext

: kuli : rsþi : stin : þesi : eftiʀ : rþr : kunu : sinaʀ : esburn : ok : iula : treka : hrþa : kuþa : ian : þiʀ : urþu : tuþiʀ : i : lþi : ustr :

: kuli : rsþi : stin : þesi : eftiʀ : rþr : kunu : sinaʀ : esburn : ok : iula : treka : hrþa : kuþa : ian : þiʀ : urþu : tuþiʀ : i : lþi : ustr :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 184), granit, 1,4 m hög, 0,8 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Ristningen vätter mot S. Enligt Västergötlands runinskrifter flyttades denna sten av Per Tham 1792 eller 1793 till platsen från Smula kyrka där den legat som tröskel i kyrkogårdsporten. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gulle (Kolle) reste denna sten efter sin hustrus bröder, Åsbjörn och Jule, mycket dugande unga män. Men de föllo på krigståg österut." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärka socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av höjdplatå, park.

120 m N om infartsvägen till gården. Ligger i närheten av Vg 186 (Bjärka 7:1) och Vg 67 (Bjärka 7:3)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bjärka socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.285007
Longitud: 13.490457
Lämnings-ID: L1963:2888
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärka 7:2
Sveriges runinskrifter: Vg184 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Bjärka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2888