Runsten Vg182, L1965:3387, Norra Åsarp 2:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg182, L1965:3387
Foto av Runsten Vg182, L1965:3387
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sluta(?) reste denna sten efter Äsbjörn, sin bolagsman, och gjorde denna bro.

Visa originaltolkning och runtext

: sluta : reisþi : s(t)ein : þena : eftiʀ : esbiurn : felaga : sin : auk : karþi : bru : þesi

: sluta : reisþi : s(t)ein : þena : eftiʀ : esbiurn : felaga : sin : auk : karþi : bru : þesi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 182), rödaktig granit, 1,4 m hög, 0,9 m bred (NNÖ-SSV) och 0,1-0,5 m tjock. Runhöjd 10-14 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Sluta reste denna sten efter Äsbjörn, sin bolagsman, och gjorde denna bro." Uppmålad 1975 och 1996.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Åsarp socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åker.

200 m Ö om Skattegården i Högs by.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norra Åsarp socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.045524
Longitud: 13.559622
Lämnings-ID: L1965:3387
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Åsarp 2:1
Sveriges runinskrifter: Vg182 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Norra Åsarp
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:3387