Runsten Vg180, L1965:4759, Kölaby 38:5 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg180, L1965:4759
Foto av Runsten Vg180, L1965:4759
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kårtoke satte sten … Han blev … Funnen högg.

Visa originaltolkning och runtext

: kartuki : sati : ste… …an : eʀ : uarþ … …(u)n(t)(i)n …uk :

: kartuki : sati : ste… …an : eʀ : uarþ … …(u)n(t)(i)n …uk :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 180), fragment, mörk finkornig gnejs, 1,26 m långt och 0,65 m bred. Fragmentet är andra halvan av runstenen Vg 180 (se Kölaby 38:2).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kölaby socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Inmurad i källaren till Kölaby kungsgård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kölaby socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.982104
Longitud: 13.538825
Lämnings-ID: L1965:4759
Riksantikvarieämbetets ID: Kölaby 38:5
Sveriges runinskrifter: Vg180 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Kölaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:4759