Runsten Vg180, L1965:4169, Kölaby 38:2 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg180, L1965:4169
Foto av Runsten Vg180, L1965:4169
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kårtoke satte sten … Han blev … Funnen högg.

Visa originaltolkning och runtext

: kartuki : sati : ste… …an : eʀ : uarþ … …(u)n(t)(i)n …uk :

: kartuki : sati : ste… …an : eʀ : uarþ … …(u)n(t)(i)n …uk :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 180), mörk finkornig gnejs, 1,3 m hög och 0,6 m bred (NNV-SSÖ) och 0,2 m tjock.Runhöjd 10 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Runstenen påträffades i en åker 1919 strax N om Kölaby kyrka. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Kårtoke satte (denna) sten ... Han blev ... Funnen högg." Uppmålad 1975.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kölaby socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Runstenen ligger mot kyrkogårdsmuren NV om Kölaby kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kölaby socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.982185
Longitud: 13.53579
Lämnings-ID: L1965:4169
Riksantikvarieämbetets ID: Kölaby 38:2
Sveriges runinskrifter: Vg180 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Kölaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:4169