Runsten Vg18, L1962:3510, Gösslunda 4:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg18, L1962:3510
Foto av Runsten Vg18, L1962:3510
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vifrid reste denna sten eter Visäte, (sin) man.

Visa originaltolkning och runtext

· uifir · risþi · stin · þai · iftiʀ · uisiti · buta

· uifir · risþi · stin · þai · iftiʀ · uisiti · buta

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 18), granit, 1,62 m h, ca 0,47 m br (N-S) och 0,12-0,24 m tj. Runhöjd 16-24 cm. Inskrift på den mot V vettande, tämligen släta sidan. Runorna ifyllda med röd färg. Påträffades 1913 imurad i nedre delen av kyrkans norra innervägg. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Vifrid reste denna sten efter Visäta, (sin) man." Uppmålad 1982.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gösslunda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränbundet bergkrön. Kyrkogård.

2,25 m S om kyrktornets S sida och 2 m V om vapenhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gösslunda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.550754
Longitud: 13.082633
Lämnings-ID: L1962:3510
Riksantikvarieämbetets ID: Gösslunda 4:1
Sveriges runinskrifter: Vg18 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Gösslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:3510