Runsten Vg178, L1965:4757, Kölaby 38:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg178, L1965:4757
Foto av Runsten Vg178, L1965:4757
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Agmund reste denna sten efter Åsbjörn, sin frände, och Åsa(?) efter sin make, och denne var son till Kolben. Han dog i Grekland.

Visa originaltolkning och runtext

: agmuntr : risþi : stin : þonsi : iftiʀ : isbiurn : frinta : sin : auk : (a)(s)(a) : it : buta : sin : ian : saʀ : uaʀ : klbins : sun : saʀ : uarþ : tuþr : i : krikum

: agmuntr : risþi : stin : þonsi : iftiʀ : isbiurn : frinta : sin : auk : (a)(s)(a) : it : buta : sin : ian : saʀ : uaʀ : klbins : sun : saʀ : uarþ : tuþr : i : krikum

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 178), ljusröd granit (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet vittrande, skiktad gnejs), 1,6 m hög, 1,1 m bred (NÖ-SV) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Runorna vetter mot SÖ. Enligt CJ Ljungström (1861) satt runstenen tidigare inmurad i kyrkogårdsmurens norra del. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Agmund reste denna sten efter Äsbjörn, sin frände, och Åsa(?) efter sin make, och denna var son till Kolben. Han dog i Grekland." Uppmålad 1996.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kölaby socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenen står sedan 1997 placerad inne Kölaby kyrka (se ATA dnr 421-6696-1997).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kölaby socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.982081
Longitud: 13.535998
Lämnings-ID: L1965:4757
Riksantikvarieämbetets ID: Kölaby 38:1
Sveriges runinskrifter: Vg178 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Kölaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:4757