Runsten Vg177, L1965:581, Humla 9:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg177, L1965:581
Foto av Runsten Vg177, L1965:581
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kåte reste sten …, Gnägges(?) dotter/syster.

Visa originaltolkning och runtext

× kati : risþi : s… … …(t)ur : knikis

× kati : risþi : s… … …(t)ur : knikis

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,4 m hög, 1,15 m bred och intill 0,5 m bred upptill och 0,2 m tjock. Runhöjd ca 15 cm. Enligt revideringsinventeringen 1984 fungerade runstenen som uppställningsplats för spadar och krattor. 2 soptunnor står omedelbart intill och bakom stenen är en kompost.
Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades stenen på 1880-talet vid rivningen av gamla kyrkan längst ned i grunden på denna. Runorna är mycket tydliga och inskriften lyder:"Kåte reste (denna) sten ..., Gnägges (?) dotter (eller syster)."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Humla socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

1 m NÖ om hörn i kyrkogårdsmur (SV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Humla socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.958481
Longitud: 13.519742
Lämnings-ID: L1965:581
Riksantikvarieämbetets ID: Humla 9:1
Sveriges runinskrifter: Vg177 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Humla
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:581