Runsten Vg176, L1966:1844, Blidsberg 33:3 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg176, L1966:1844
Foto av Runsten Vg176, L1966:1844
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… gjorde detta kummel efter Halvdan, sin broder …

Visa originaltolkning och runtext

… karþi : kuml : þusi : e(f)(t)iʀ : --[f](t)[a]n : bruþur : sin …

… karþi : kuml : þusi : e(f)(t)iʀ : --[f](t)[a]n : bruþur : sin …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fragment av runstenen står lutad mot södra kyrkomuren, 1,1 m h, 0,45 m br (Ö-V) och 0,07-0,1 m tj.
Runhöjd 7-11cm. Inskrift på den mot N vettande sidan. Nu står den tillsammans med Blidsberg 33:1 (Vg 171) och 33:2 (Vg 170) vid kyrkogårdsmuren.
Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades stenen 1869 i Vedåsla Östergården, Dalums socken och inskriften lyder: "... gjorde detta minnesmärke efter Halvdan, sin broder ..."

Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blidsberg socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Invid kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Blidsberg socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.926727
Longitud: 13.492465
Lämnings-ID: L1966:1844
Riksantikvarieämbetets ID: Blidsberg 33:3
Sveriges runinskrifter: Vg176 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Blidsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:1844