Runsten Vg173, L1966:2456, Böne 2:2 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg173, L1966:2456
Foto av Runsten Vg173, L1966:2456
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Guve satte denna sten efter Tord, sin broder, och lade bro.

Visa originaltolkning och runtext

kufi · sati · stein · þena · eftiʀ · þurþ · bruþur · sin · auk · bru · lagþi

kufi · sati · stein · þena · eftiʀ · þurþ · bruþur · sin · auk · bru · lagþi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen är 1,5 m hög, 0,7 m bred och 0,5 m tjock. Runhöjd 7-1 cm. Nederst och på stenens baksida är ca 20 skålgropar 3-8cm diam och 0,5-3 cm djupa. Enligt Västergötlands runinskrifter står troligen stenen nära ursprunglig plats. Man vet att stenen flyttades 2,5 m i NV riktning 1937, då stenen restaurerades, eftersom en omedelbart intilliggande gran dolde en del av inskriften med sina rötter. Inskriften lyder:"Guve satte denna sten efter Tord, sin broder, och lade bro."

Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Böne socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats i ÖNÖ-sluttande moränmark. Tomtmark.

Begränsningen i Ö följer vägen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Böne socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.880694
Longitud: 13.517175
Lämnings-ID: L1966:2456
Riksantikvarieämbetets ID: Böne 2:2
Sveriges runinskrifter: Vg173 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Böne
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:2456