Runsten Vg172, L1966:1905, Blidsberg 1:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg172, L1966:1905
Foto av Runsten Vg172, L1966:1905
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Starre/Stare) reste …, sin fader/broder). Och …

Visa originaltolkning och runtext

stari : risþ(i) … …(u)r : sin : in …

stari : risþ(i) … …(u)r : sin : in …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten gnejs 1,2 m hög, 0,8 m bred (NNO- SSV) och 0,4 m tjock. Runhöjd 7-9 cm. Inskrift åt den mot NV vettande tämligen släta sidan. I samband med anläggandet av en busshållplats och utbyggnad av riksväg 46, flyttades runstenen ca 10 m SSÖ. Enligt Västergötlands runinskrifter är stenen tresidig med den bredaste sidan runristad och ristningen lyder:"Starre (Stari) reste ..., sin fader (eller broder). Och ..."
Uppmålad 1970.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blidsberg socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ sluttning av moränhöjd. Tomtmark.

4 m 146 gon om väg, samt 15 m 328 gon om tomtgräns.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Blidsberg socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.933917
Longitud: 13.500352
Lämnings-ID: L1966:1905
Riksantikvarieämbetets ID: Blidsberg 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg172 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Blidsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:1905