Runsten Vg171, L1966:1845, Blidsberg 33:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg171, L1966:1845
Foto av Runsten Vg171, L1966:1845
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tora gjorde detta minnesmärke efter Toste, sin make, Härlögs broder.

Visa originaltolkning och runtext

: þura : kiarþi : kuml : þesi : eftiʀ : tusta : bunta : sin : herluks : bruþur :

: þura : kiarþi : kuml : þesi : eftiʀ : tusta : bunta : sin : herluks : bruþur :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,1 m h, 0,8 m br nedtill (NV-SÖ), något avsmalnande upptill, och 0,35 m tj.
Runhöjd 11-18 cm. Inskrift på den mot NÖ vettande sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades stenen 1867 vid rivningen av Blidsbergs gamla kyrka i dess N vägg, till en del under markytan. Nu står den tillsammans med Blidsberg 33:2 (Vg 170) och 33:3 (Vg 176) vid kyrkogårdsmuren.
Ristningen är ovanligt djup och tydlig och lyder:"Tora gjorde detta minnesmärke efter Toste, sin make, Härlögs broder."

Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blidsberg socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Invid kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Blidsberg socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.926724
Longitud: 13.492164
Lämnings-ID: L1966:1845
Riksantikvarieämbetets ID: Blidsberg 33:1
Sveriges runinskrifter: Vg171 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Blidsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:1845