Runsten Vg170, L1966:1843, Blidsberg 33:2 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg170, L1966:1843
Foto av Runsten Vg170, L1966:1843
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tyrvi lät sätta dessa stenar efter … och Tjodulv(?), sin make, och sin son.

Visa originaltolkning och runtext

þerui : let : s… …(a) : þesi : eftiʀ : þ-… … …(u)þulf : bunta : sin : auk : sun : sin

þerui : let : s… …(a) : þesi : eftiʀ : þ-… … …(u)þulf : bunta : sin : auk : sun : sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten 1,9 m h, 0,9 m br (Ö-V) och 0,15-0,25 m tj. Runhöjd 12-16 cm.
Inskrift på den mot N vettande sidan. Nu står stenen tillsammans med Blidsberg 33:1 (Vg 171) och 33:3 (Vg 176) vid kyrkogårdsmuren.
Enligt Västergötlands runinskrifter är huggningen djup och tydlig och lyder: "Tyrvi lät sätta dessa stenar efter ... och Tjodulv (?), sin make, och sin son."

Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blidsberg socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Invid kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Blidsberg socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.926721
Longitud: 13.492288
Lämnings-ID: L1966:1843
Riksantikvarieämbetets ID: Blidsberg 33:2
Sveriges runinskrifter: Vg170 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Blidsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:1843