Runsten Vg168, L1964:6444, Södra Ving 10:4 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg168, L1964:6444
Foto av Runsten Vg168, L1964:6444
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… gjorde detta kummel efter … sin … Öd-…

Visa originaltolkning och runtext

----- × kiarþi × ku(m)l × þus(i) × ef(t)iʀ × b-… sin × auþ…

----- × kiarþi × ku(m)l × þus(i) × ef(t)iʀ × b-… sin × auþ…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs 2 m hög , 0,75 m bred (NV-SÖ) och 0,3 m tjock. Ristingen på NÖ-sidan. Runhöjden är 10-12 cm. Runstenen är flyttad till nuvarande plats den 27 maj 1961. Den har tidigare stått vid Hökerums herrgård (Jfr. raä nr 25). Nuvarande plats anses vara den ursprungliga. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"...gjorde detta minnesmärke efter ... sin ...Öd-..."

Uppmålad 1996.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ving socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag S-suttning. Moränhöjd i NV och ådal i S. Impediment med väg i N och åker i S.

10 m SV om landsväg (NV-SÖ)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Södra Ving socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.842872
Longitud: 13.280603
Lämnings-ID: L1964:6444
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ving 10:4
Sveriges runinskrifter: Vg168 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Södra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6444