Runsten Vg164, L1964:2205, Rångedala 178:1 i Borås, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg164, L1964:2205
Foto av Runsten Vg164, L1964:2205
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ave Maria

Visa originaltolkning och runtext

a^ue maria

a^ue maria

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Plast för runsten, enligt Fru Pettersson, Getlanda 15. Enligt Västergötlands runinskrifter nr 164 påträffades stenen 1914 " i en stenmur invid gårdsporten till en av gårdarna i Getland by." Den tillhör sedan 1915 Borås museum, inv nr 6159. Stenen uppges vara 0,58 m hög och 0,3 m bred med texten:"Ave Maria". Fru Pettersson uppger att stenen har hittats på den markerade gårdsplatsen , Getlanda 118. Den härstammar ursprungligen från Rångedala kyrka , tror sageskvinnan.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rångedala socken i Borås kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-SV-sluttande moränmark. Tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rångedala socken eller Borås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.786761
Longitud: 13.083919
Lämnings-ID: L1964:2205
Riksantikvarieämbetets ID: Rångedala 178:1
Sveriges runinskrifter: Vg164 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Borås
Socken: Rångedala
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:2205