Runsten Vg163, L1964:298, Rångedala 56:1 i Borås, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg163, L1964:298
Foto av Runsten Vg163, L1964:298
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Herren Gud beder jag välsigna … Sigröd/Sigrud … vara …

Visa originaltolkning och runtext

+ hæra ⁓ guþ : biþ : iak : signa + … sigru- …-þiær : uæra + …

+ hæra ⁓ guþ : biþ : iak : signa + … sigru- …-þiær : uæra + …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Plast för runsten, enligt uppgift i Västergötlands runskrifter. Runstenen påträffades år 1905 vid rivningen av stolparna till södra kyrkogårdsporten. Den hade tidigare varit "apterad till överliggare i ett litet romanskt fönster", i Rångedala gamla kyrka som revs i mitten på 1800-talet. Runstenen förvaras numera i Borås museum. Den är gjord av sandsten, 0,56 m hög och 0,67 m bred, inv. nr. 9402. Inskriften lyder: "Herren Gud beder jag välsigna ... Sigröd (Sigrud) (?) ... vara ... ".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rångedala socken i Borås kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avplanad fd åsrygg, tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rångedala socken eller Borås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.790309
Longitud: 13.1222
Lämnings-ID: L1964:298
Riksantikvarieämbetets ID: Rångedala 56:1
Sveriges runinskrifter: Vg163 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Borås
Socken: Rångedala
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:298