Runsten Vg162, L1965:3546, Möne 12:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg162, L1965:3546
Foto av Runsten Vg162, L1965:3546
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Väbjörn satte denna sten efter Tole, sin son, en mycket dugande ung man.

Visa originaltolkning och runtext

· uebiurn · sa(t)(i) · (i)stin · (þ)ina · eftir · tuli · sunu · sin · tereke · haraþa kuþan

· uebiurn · sa(t)(i) · (i)stin · (þ)ina · eftir · tuli · sunu · sin · tereke · haraþa kuþan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 162), mörk gnejs, 1,65 m hög, 0,9 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 10-15 cm. Inskriften vetter mot NV (se den scannade inventeringsboken för en skiss). På runstenens baksida finns ett inristat kors. Runstenen hittades 1932 i en brotrumma över en å, i den gamla vägen, som låg några meter V om den nuvarande vägen. Enligt uppgift i bygden ska stenen ha observerats redan på 1870-talet men utan åtgärd. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Väbjörn satte denna sten efter Tole, sin son, en mycket dugande ung man." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Möne socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark. Sandmark.

7 m SÖ om landsväg, 3 m VSV om brukningsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Möne socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.93231
Longitud: 13.375822
Lämnings-ID: L1965:3546
Riksantikvarieämbetets ID: Möne 12:1
Sveriges runinskrifter: Vg162 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Möne
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:3546